Co to są Igrzyska Olimpijskie (Olimpiady)?


Igrzyska Olimpijskie (lub Olimpiada) są najważniejszymi międzynarodowymi imprezami sportowymi, podczas których odbywają się zawody w sportach letnich i zimowych z udziałem tysięcy sportowców z całego świata. Z ponad 200 uczestniczącymi krajami, są one uważane za najważniejsze wydarzenie wielosportowe. Igrzyska Olimpijskie odbywają się raz na cztery lata przy czym Letnie i Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywają się na przemian co dwa.

Skąd się wzięły Igrzyska?

Zostały one zainspirowane starożytnymi igrzyskami olimpijskimi, które odbywały się od VIII wieku p.n.e. do IV wieku n.e. w Olimpii w Grecji. W 1894 roku Pierre de Coubertin założył Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), a dwa lata później w 1896 roku, w Atenach odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Organem zarządzającym całym ruchem olimpijskim jest MKOl, którego kompetencje i status określa Karta Olimpijska.

Ewolucja ruchu olimpijskiego w XX i XXI wieku zaowocowała różnymi zmianami. Zimowe Igrzyska Olimpijskie (1924) zostały ustanowione dla sportów rozgrywanych na śniegu i lodzie, Igrzyska Paraolimpijskie (1960) zostały ustanowione dla sportowców niepełnosprawnych, sportowcy w wieku 14-18 lat rywalizują w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (od 2010), odbywa się pięć Igrzysk Kontynentalnych (Panamerykańskie, Afrykańskie, Azjatyckie, Europejskie i Pacyfiku), a Światowe Igrzyska (od 1981) są organizowane dla sportów niereprezentowanych na Igrzyskach Olimpijskich. MKOl wspiera także Olimpiadę Głuchych dla sportowców niesłyszących (od 1924 roku) oraz Olimpiadę Specjalną dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną (od 1968 roku).

Międzynarodowy Komitet Olimpijski musiał także dostosować się do wielu zmian ekonomicznych, politycznych i technologicznych. Nadużywanie amatorskiego statusu sportowców przez blok wschodni zmusiło MKOl do zmiany zasad i odejścia od amatorstwa, tak jak je sobie wyobrażał Coubertin, na rzecz dopuszczenia do udziału sportowców zawodowych. Rosnące znaczenie mass mediów przyniosło także problem sponsoringu korporacyjnego i komercjalizacji Igrzysk Olimpijskich. W 1916, 1940 i 1944 roku Igrzyska Olimpijskie zostały odwołane z powodu wojen światowych, a w czasie zimnej wojny w latach 1980 i 1984 miały miejsce bojkoty na dużą skalę. Z powodu globalnej pandemii Igrzyska Olimpijskie zostały przełożone z 2020 na 2021 rok.

Czym jest ruch olimpijski

Ruch olimpijski składa się z międzynarodowych federacji sportowych, narodowych komitetów olimpijskich oraz komitetów organizacyjnych poszczególnych igrzysk olimpijskich. MKOl, jako organ decyzyjny, jest odpowiedzialny za wybór miast-gospodarzy każdych Igrzysk Olimpijskich, które również organizuje i finansuje na mocy Karty Olimpijskiej. MKOl ustala również program olimpijski, na który składają się dyscypliny sportowe, w których będą rywalizować uczestnicy Igrzysk Olimpijskich. Istnieją także różne symbole i rytuały, takie jak flaga, pochodnia czy ceremonie otwarcia i zamknięcia każdych Igrzysk Olimpijskich. Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 i Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 zgromadziły łącznie ponad 14 000 sportowców rywalizujących ze sobą w ponad 400 wydarzeniach w 35 różnych dyscyplinach sportowych. Sportowcy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdym wydarzeniu, otrzymają odpowiednio złoty, srebrny i brązowy medal olimpijski.

Igrzyska Olimpijskie tak bardzo się rozwinęły od czasu ich powstania, że uczestniczy w nich prawie każdy kraj na świecie. Rozwój ten wywołał jednak wiele wątpliwości i kontrowersji, w tym bojkoty, sprawy dopingowe, korupcję i atak terrorystyczny w 1972 roku. Jednocześnie Olimpiada, wspierana przez media i zainteresowanie widzów, daje sportowcom co dwa lata szansę na osiągnięcie krajowej, a czasem międzynarodowej sławy. Dają one także miastu i krajowi-gospodarzowi możliwość zaprezentowania się światu.

Idea Olimpijska

Sformułowany przez Pierre’a de Coubertina w jego dziele Starożytny ideał fizycznego piękna i duchowej doskonałości – tak zwana kalokagathía – święty spokój (ekecheiría). Ceremonie otwarcia starożytnych igrzysk olimpijskich zostały ożywione w nowej formie w dzisiejszych igrzyskach olimpijskich, wzbogaconych o żądanie równości wszystkich sportowców bez dyskryminacji rasowej, politycznej i religijnej, żądanie demokracji i internacjonalizmu. Dzisiejsza idea olimpijska jest zasadniczo wyrażona w podstawowym artykule Karty Olimpijskiej. Starożytne igrzyska olimpijskie były jednak mniej idealistyczne.

Przysięga olimpijska

Przysięga Olimpijska jest recytowana przez sportowca i sędziego podczas Ceremonii Otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Uroczysta przysięga, którą składają:

 • sportowcy podczas Ceremonii Otwarcia
 • sędziowie podczas ceremonii otwarcia
 • trenerzy podczas Ceremonii Otwarcia
 • zawodnik podpisujący formularz zgłoszeniowy
 • nowy członek MKOl

Sportowiec z kraju gospodarza trzyma czubek flagi olimpijskiej i recytuje słowa przysięgi:

W imieniu wszystkich sportowców przyrzekam, że wystąpimy na Igrzyskach Olimpijskich jako honorowi zawodnicy, posłuszni regułom, które nimi rządzą, dla sportu wolnego od dopingu i narkotyków, w duchu rycerskości dla chwały sportu i honoru naszych drużyn. Sędzia, również z kraju organizatora, ślubuje w podobny sposób z czubkiem flagi olimpijskiej w dłoni:

W imieniu wszystkich sędziów i urzędników obiecuję, że na tych Igrzyskach Olimpijskich wykonamy powierzone nam zadania w sposób uczciwy, z szacunkiem dla reguł i zgodnie z zasadami sportowej rywalizacji.
Od czasu Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku dodano dodatkowe zobowiązanie w imieniu trenerów z kraju gospodarza:

W imieniu wszystkich trenerów i innych członków świty sportowców zobowiązuję się do pełnego zaangażowania w promowanie i przestrzeganie zasad sportowego ducha i fair play, zgodnie z podstawowymi zasadami olimpizmu.

Symbole olimpijskie

Symbole i emblematy olimpijskie wyrażają idee oraz uniwersalność Ruchu Olimpijskiego, jego zadań i celów. Ich dokładna forma oraz metody i zasady ich stosowania są precyzyjnie określone w Karcie Olimpijskiej.

Do symboli olimpijskich należą:

 • najwyższe symbole Ruchu Olimpijskiego (symbol olimpijski, flaga, motto, hymn),
 • niższe symbole (płomień – po raz pierwszy zapalony w starożytnej Olimpii 20 lipca 1936 roku i po przebyciu 1108 km dotarł na Stadion Olimpijski w Berlinie, przysięga – odmawiana od 1920 roku przez wybranego sportowca krajowego, medale – przyznawane od 1904 roku, muszą mieć co najmniej 60 mm średnicy i 3 mm grubości, złoto i srebro zawierają co najmniej 92,5% Ag, do pozłacania wymagane jest co najmniej 6 g Au)
 • emblematy Narodowych Komitetów Olimpijskich (NOCs) i Komitetów Organizacyjnych Olimpiady (OCs),
 • maskotki (pierwszą maskotką Letnich Igrzysk Olimpijskich był jamnik Waldi w Monachium, a Zimowych Igrzysk Olimpijskich bałwan w Innsbrucku w 1976 roku).

Kręgi olimpijskie (pierścienie)

Największym symbolem olimpijskim są pierścienie olimpijskie, które są ze sobą połączone. Pięć kręgów reprezentuje pięć kontynentów zjednoczonych ideą olimpijską, sześć kolorów (w tym biała podstawa) – barwy wszystkich narodów świata. Istnieje powszechne przekonanie, że kręgi reprezentują kontynenty, ale tak nie jest. Baron de Coubertin postrzegał kręgi i kolory jako dwa niezależne symbole, a MKOl wyraźnie stwierdza, że żaden z kręgów nie reprezentuje konkretnego kontynentu. Kręgi olimpijskie są częścią flagi olimpijskiej, która ma białe tło i pięć kół olimpijskich w środku:

 • niebieski krąg znajduje się na górze po lewej stronie, najbliżej masztu
 • czarne koło znajduje się obok koła niebieskiego, w środku flagi
 • czerwony krąg znajduje się obok czarnego
 • żółty krąg łączy krąg niebieski i czarny
 • zielony krąg łączy krąg czarny i czerwony

Kamil

Od 2002 roku interesuje się zakładami bukmacherskimi. Wtedy właśnie postawiłem swój pierwszy kupon u naziemnego bukmachera. Zainteresowanie trwa do dziś dzień i obejmuje takie zagadnienia jak statystyki, prawdopodobieństwa, różnice w dyscyplinach sportu, wpływ czynników na wyniki meczów, jak również poszukiwanie błędów w kursach bukmacherskich.

AKTUALNE POSTY