Regulamin

Przebywając na tej stronie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, prosimy o opuszczenie strony i nie korzystanie z informacji na niej zawartymi. Użytkownik odwiedzający stronę Bukmacher.org oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

Kopiowanie treści

Wszelkie prawa do treści są zastrzeżone. Strona internetowa, treści pisemne, szata graficzna, domena są przedmiotem własności intelektualnej. Żadne z treści oraz innych elementów strony nie mogą być kopiowane, powielane, przetwarzane.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje podane na stronie bukmacher.org zostały zebrane i opracowane na podstawie danych dostępnych na stronach trzecich. Nie dajemy jednak gwarancji, że informacje na stronach źródłowych nie zostały zmienione lub usunięte, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność informacji podanych na naszej stronie ze stanem faktycznym. Bukmacher.org nie jest zakładem bukmacherskim, nie oferuje możliwości obstawiania zakładów oraz żadnej innej formy hazardu. Bukmacher.org jest stroną informacyjną i agregatorem treści.

Nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji podanych na stronie. Wszelkie dane podane na naszej stronie powinny być potwierdzone na stronach źródłowych lub w centrum obsługi klienta konkretnego bukmachera online. Użytkownik strony bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykorzystanie niniejszej strony, informacji na niej zawartych oraz odpowiedzialność za przestrzeganie prawa oraz grę na zakładach bukmacherskich zgodnie z prawem państwa w którym przebywa. Administrator strony bukmacher.org nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ataki hakerskie na stronę, której skutkiem mogą być szkody wyrządzone w stosunku do użytkowników strony.

Odnośniki (linki) do stron trzecich

Strona bukmacher.org posiada odnośniki do stron trzecich, których treści wykraczają poza kontrolę administratora strony bukmacher.org. W przypadku wykrycia faktu, że jakikolwiek odnośnik kieruje na stronę niezgodną z prawem, niezwłocznie go usuniemy. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania treści zawartych na stronach trzecich. Użytkownik powinien być świadomym, że przenosząc się na stronę trzecią akceptuje jej regulamin, a niniejszy przestaje go obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez strony trzecie, włączając w to wirusy, trojany oraz innego rodzaju oprogramowanie uszkadzające komputery.

Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby dane gromadzone przez stronę były chronione i nie były przedmiotem wycieków. Jednocześnie informujemy, że nie gromadzimy żadnych danych mogących zidentyfikować użytkownika, tj. danych takich jak Imię, nazwisko, adres, pesel etc.

Polityka cookies

Ograniczamy wykorzystywanie plików cookies do minimum, nie mniej jednak są one wymagane w celu zapewnienia użytkownikowi usługi na jak najlepszym poziomie. Dane, które są w ten sposób gromadzone nie będą przedmiotem udostępnienia na rzecz podmiotów trzecich za wyjątkiem nakazu organów państwowych uprawnionych do zażądania takich danych.

Bukmacher.org | Wszystkie prawa zastrzeżone | 2023

Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów bukmacherskich jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi. Na terytorium Polski zakłady wzajemne mogą oferować jedynie te podmioty, które posiadają wymagane zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich. Serwis Bukmacher.org jest prowadzony w języku polskim i adresowany jest wyłącznie do polskojęzycznych odbiorców przebywających na terytorium, gdzie korzystanie z serwisów o tematyce gier hazardowych jest dozwolone.