Na Czy Polega Ceremonia Olimpijska – Procedury


Podczas każdych Igrzysk Olimpijskich mamy do czynienia z ceremonią. Wszystkie procedury mające miejsce w trakcie trwania igrzyska mają swoje zasady. Poniżej przedstawiam dwie najważniejsze ceremonie igrzysk – ceremonię otwarcia oraz ceremonię wręczenia medali. Każda z nich przedstawiona jest w punktach, aby łatwiej było zrozumieć kolejność.

Ceremonia Otwarcia

 • Rozpoczyna się od przybycia na stadion głowy państwa gospodarza w towarzystwie Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Prezydenta Komitetu Organizacyjnego danych Igrzysk Olimpijskich.
 • Odgrywany jest hymn państwa organizującego i wciągana jest flaga tegoż państwa na maszt.
 • Następnie odbywa się prezentacja drużyn sportowych wszystkich uczestniczących reprezentacji narodowych. Parada sportowców rozpoczyna się od greckiej reprezentacji narodowej (z wyjątkiem Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, kiedy to grecka reprezentacja narodowa szła jako ostatnia). Drużyny narodowe następują po sobie w kolejności alfabetycznej, zgodnie z językiem kraju organizującego. Drużyna sportowa kraju-gospodarza dopełnia parady uczestników.
 • Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wygłosi mowę powitalną i zaprosi głowę Kraju Gospodarza do wygłoszenia formuły otwarcia.
 • Po fanfarach flaga olimpijska zostaje wciągnięta na maszt przy dźwiękach hymnu olimpijskiego.
 • Po tym następuje symboliczne wypuszczenie gołębi na znak poparcia dla pokoju na świecie.
 • Znicz olimpijski dociera na stadion w formie sztafety. Po okrążeniu całego Stadionu Olimpijskiego pochodnia zostaje przekazana ostatniemu biegaczowi, który jest odpowiedzialny za zapalenie znicza olimpijskiego. Po raz pierwszy znicz olimpijski pojawił się na Igrzyskach Olimpijskich w 1928 roku.
 • Następnie odbywa się ceremonia złożenia przysięgi przez zawodników i sędziego.
 • Na zakończenie ceremonii otwarcia ponownie odgrywany jest hymn kraju gospodarza.

Ceremonia wręczenia medali

 • Ceremonia odbywa się podczas Igrzysk Olimpijskich. O ile to możliwe, natychmiast po zakończeniu zawodów w miejscu, w którym odbywały się zawody. Medale wręcza Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, któremu towarzyszy Prezydent danej Federacji Międzynarodowej lub wyznaczony przez niego zastępca.
 • Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce wchodzą na podium. Zwycięzca konkursu wchodzi na najwyższy stopień, zdobywca drugiego miejsca na stopień po jego prawej stronie, a trzeci na stopień po jego lewej stronie.
 • Flaga kraju zwycięzcy jest wciągana na centralny maszt, flagi zawodników, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce są wciągana na dwa drugorzędne maszty.
 • Odgrywany jest hymn narodowy kraju, który zwyciężył.

Ceremonia zamknięcia

 • Osoby z flagami uczestniczących delegacji wchodzą na stadion wraz z chorążymi oznaczającymi kraj w tej samej kolejności i zajmują te same miejsca, co podczas ceremonii otwarcia.
 • Sześciu sportowców z każdej delegacji będzie paradowało za nimi w grupach po ośmiu lub dziesięciu, bez względu na narodowość.
 • Odegrany zostanie grecki hymn narodowy.
 • Flaga Grecji zostaje wciągnięta na maszt po prawej stronie centralnego masztu (używanego dla flag zwycięzców); następnie na centralnym maszcie zostaje wciągnięta flaga narodowa kraju gospodarza, a na maszcie po lewej stronie centralnego masztu zostaje wciągnięta flaga kraju, w którym znajduje się miasto organizujące następne Igrzyska Olimpijskie.
 • Odgrywany jest hymn narodowy kraju organizującego następne igrzyska olimpijskie.
 • Prezydent MKOL-u stanie na podium, a następnie zamknie igrzyska krótkim przemówieniem, dziękując krajowi-gospodarzowi i zapraszając go do udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich.
 • Zabrzmią fanfary.
 • Znicz olimpijski zostaje zgaszony.
 • Flaga olimpijska zostaje opuszczona z masztu przy dźwiękach hymnu olimpijskiego.
 • Gdy flaga jest wynoszona ze Stadionu Olimpijskiego, zostaje zasalutowana pięcioma wystrzałami armatnimi, a chóry śpiewają pieśń pożegnalną.

Kamil

Od 2002 roku interesuje się zakładami bukmacherskimi. Wtedy właśnie postawiłem swój pierwszy kupon u naziemnego bukmachera. Zainteresowanie trwa do dziś dzień i obejmuje takie zagadnienia jak statystyki, prawdopodobieństwa, różnice w dyscyplinach sportu, wpływ czynników na wyniki meczów, jak również poszukiwanie błędów w kursach bukmacherskich.

AKTUALNE POSTY