Futbol Amerykański – Opis i Zasady Gry


Futbol amerykański to gra, w której 11 zawodników strzela do bramki owalną piłką. Celem drużyny jest zdobycie większej ilości punktów niż przeciwnik. Punkt może zostać zdobyty przez wprowadzenie piłki (w biegu lub przechwycenie podania) do strefy punktowej przeciwnika (wykonanie tzw. przyłożenia), przez kopnięcie piłki do bramki lub przez złapanie przeciwnika z piłką w jego własnej strefie punktowej (tzw. safety).

Zasady Gry w Futbol Amerykański

W futbol amerykański gra po 11 zawodników z każdej drużyny. Zawodnicy mogą się dowolnie zastępować podczas przerwy w grze. Każda drużyna ma co najmniej dwa 11-osobowe zespoły – jeden dla ataku i jeden dla obrony. Ofensywa jednej drużyny zawsze wychodzi na boisko przeciwko obronie drugiej drużyny i na odwrót. Drużyna ofensywna to drużyna, która jest w posiadaniu piłki. Gra rozgrywana jest na boisku w kształcie prostokąta z piłką w kształcie wydłużonej sferoidy (owal). Drużyny otrzymują punkty za zdobywanie punktów zgodnie z zasadami, a jeśli gra nie zostanie przerwana, drużyna z największą liczbą punktów na koniec meczu, włączając w to dogrywkę – zostaje zwycięzcą.

Przebieg meczu

Ofensywa (drużyna w posiadaniu piłki) dąży do zdobycia maksymalnej liczby punktów, czyli zdobycia przyłożenia lub przynajmniej field goal. Drużyna ma 4 próby (tzw. downs) na pokonanie dystansu 10 jardów. Miejsce, z którego wykonywane są zagrania i wokół którego ustawiają się drużyny nazywane jest linią wtargnięcia (line of scrimmage). Jest to wyimaginowana linia, która przecina pole gry w miejscu, w którym zakończyła się poprzednia akcja. Akcja rozpoczyna się od podania piłki do rozgrywającego (snap), który następnie albo rzuca piłkę do odbiorcy, albo podaje ją do biegnącego „back’a”, który wbiega z piłką do strefy punktowej przeciwnika. Jeśli atakowi uda się przekroczyć linię 10 jardów przy maksymalnie 4-tym podejściu, drużyna odzyskuje pierwszą próbę i kontynuuje atak. Jeśli jednak ofensywa nie przejdzie 10 jardów przy czwartej próbie, drużyna przeciwna zdobywa piłkę, a tym samym prawo do ataku.

Właściwa akcja rozpoczyna się, gdy środkowy zawodnik podaje piłkę między nogami rozgrywającego na umówiony sygnał, a kończy się gdy obrona powali na ziemię zawodnika z piłką, zepchnie go do linii bocznej, a zawodnik z piłką dotknie ziemi jakąkolwiek częścią ciała poza podeszwą stopy lub dłonią. Przy podaniu gra jest zakończona, jeśli podanie wyszło poza boisko lub piłka wypadnie z rąk łapiącego (lub nie zostało wykonane w ogóle przez zawodnika) i piłka upadła na ziemię. Ofensywa traci wtedy jedną próbę i gra z tego samego miejsca raz jeszcze.

Obrona może odzyskać piłkę dla swojej drużyny przy każdej próbie ofensywnej w następujących przypadkach:

Fumble

Jest to upuszczenie piłki przez zawodnika, który jest w jej posiadaniu (np. podanie pomiędzy ofensywnymi zawodnikami lub upuszczenie piłki, gdy zawodnik z piłką zderzy się z obrońcą). Jeśli dojdzie do „fumble” drużyna, która ją otrzymuje ma prawo do natychmiastowego ataku. Zawodnik z piłką może pobiec tak daleko, jak to możliwe na pole przeciwnika (może nawet zdobyć przyłożenie) lub zyskać prawo do ataku z miejsca, w którym piłka została odzyskana (fumble recovery).

Każdy zawodnik drużyny atakującej może przejąć piłkę po fumble i kontynuować grę. Jednak po fumble, które ma miejsce podczas czwartej połowy lub podczas ostatnich 2 minut na koniec 2-giej i 4-tej kwarty, tylko zawodnik drużyny atakującej, który spowodował fumble może odzyskać piłkę i kontynuować grę. Jeśli jednak inny zawodnik z drużyny atakującej przejmie piłkę, jest to martwa piłka i obrona rozpocznie atak z miejsca, w którym zawodnik drużyny atakującej przejął piłkę (ponieważ był to już 4 down – czyli ostatnia próba). Obrona może w każdej chwili przejąć piłkę i kontynuować atak.

Przechwycenie

Przechwycenie – jest to przechwycenie piłki przez zawodnika drużyny broniącej w momencie podania, czyli podania do przodu przez drużynę atakującą. Musi to być jednak przechwycenie bezpośrednio z powietrza, jeśli piłka wypadnie z rąk obrońcy jest to podanie niekompletne i atak może kontynuować kolejną próbę. Jeśli jednak obrońca przechwyci piłkę i ją utrzyma, sytuacja jest jak z fumble, jego drużyna zyskuje natychmiastowe prawo do ataku.

Kickoff (wykop)

Kickoff jest wykonywany z linii 35 jardów na początku meczu, na początku drugiej połowy oraz po każdym przyłożeniu i field goalu. O tym, kto będzie kopał na początku meczu decyduje losowanie, przy czym przeciwnik, który przegrał losowanie na początku meczu wybiera swoją połowę gry. Po przyłożeniu lub zdobyciu bramki drużyna, która zdobyła punkt (czyli dotychczasowy atak) wykonuje wykop. Specjalny kickoff jest wykonywany po safety kiedy drużyna, której zawodnik został powalony w strefie punktowej, wykonuje kopnięcie i musi wykopać piłkę z linii 20 jardów. Podczas kickkoffu mogą zdarzyć się następujące sytuacje:

 • Kopnięta piłka wpada do strefy punktowej przeciwnika lub przekracza (dotyka) linię bramkową. W tym przypadku jest to touchback i drużyna odbierająca (która będzie atakować) rozpocznie swoje próby ofensywne z linii 20 jardów.
 • Ktokolwiek z drużyny odbierającej złapie piłkę lub podniesie ją z ziemi i pobiegnie w kierunku strefy punktowej przeciwnika, jego drużyna rozpocznie następną akcję ofensywną z miejsca, w którym zawodnik został powalony lub wepchnięty do strefy punktowej.
 • Ktokolwiek z drużyny kopiącej (po przebyciu przez piłkę dystansu 10 jardów) złapie piłkę lub podniesie ją z ziemi i pobiegnie w kierunku strefy punktowej przeciwnika. Jego drużyna rozpoczyna kolejną akcję ofensywną z miejsca, w którym zawodnik został powalony lub popchnięty – tzw. onside kick.

Jeśli po kopnięciu piłka opuszcza pole gry, zanim przekroczy linię bramkową lub dotknie linii – W tym przypadku jest to faul i drużyna odbierająca może wybrać następujące opcje :

 • drużyna kopiąca wznowi wykop z odległości 5 jardów, na linii 30 jardów.
 • drużyna odbierająca wykonuje atak z odległości 30 jardów od miejsca, w którym kopnięto kickoff (najczęstszy wybór drużyn)
 • drużyna otrzymująca wykopie piłkę z miejsca, w którym opuściła ona boisko

Inną sytuacją w grze, która może się zdarzyć jest kopnięcie piłki z ręki daleko w pole przeciwnika. Ofensywa wykonuje „punt” (zazwyczaj), gdy ma do wykorzystania czwartą próbę, a z poprzednich akcji jasno wynika, że nie udało jej się zbliżyć się jeszcze na tyle do bramki przeciwnika, by móc kopnąć field goal. Przy tym kopnięciu atak oddaje piłkę i prawo do ataku, a funkcja drużyny na boisku jest taka sama jak przy kick off. Kopnięta piłka może być złapana zarówno przez zawodników drużyny odbierającej (grających w obronie) jak i atakującej.

Jeśli piłka przekroczy linię wznowienia gry i złapie ją którykolwiek z zawodników drużyny wykonującej wykop drużyna odbierająca rozpocznie atak od miejsca, w którym zawodnik drużyny kopiącej złapał lub dotknął piłkę. Jeśli jednak zawodnik drużyny kopiącej dotknie piłki zanim przekroczy ona linię wznowienia gry, jest to fumble i może zostać odzyskane przez każdą z drużyn, o ile sytuacja jest zgodna z zasadami. Jeśli piłka zostanie dotknięta w jakikolwiek sposób przez zawodnika drużyny odbierającej i upadnie na ziemię, jest to „luźna piłka” i przyznawana jest drużynie, której zawodnik pierwszy ją stracił. Istnieje (stosunkowo niewielka) szansa na to, że atak, który oddał punt rezygnując tym samym z prawa do kontynuowania ataku, odzyska piłkę i będzie kontynuował atak.

Czas gry i przerwy w futbolu amerykańskim

Całkowity czas meczu w footballu amerykańskim wynosi 60 minut i jest podzielony na cztery kwarty po 15 minut każda, z jednominutową przerwą pomiędzy kwartami i 12-minutową przerwą pomiędzy połowami (tj. pomiędzy drugą i trzecią kwartą). Niektóre mecze rozgrywane są 4 x 12 minut. Mecz jest rozgrywany w czasie netto, czyli oznacza to, że:

 • Sędzia zatrzymuje czas, jeśli atakujący zawodnik wbiegnie (lub zostanie popchnięty) w strefę dotknięcia (tzw. out of bounds).
 • Sędzia zatrzymuje czas, jeśli drużyna atakująca nie wykona podania.
 • Czas zostaje zatrzymany, jeśli jedna z drużyn zdobędzie punkt (przyłożenie, field goal, safety).
 • Czas zostaje zatrzymany, jeśli jedna z drużyn zarządzi timeout (każda drużyna ma 3 timeouty na połowę).
 • Czas zostaje zatrzymany, jeśli sędziowie „muszą się naradzić” (np. przeglądając wideo, mierząc pierwsze przyłożenie, oceniając faule).
 • Zegar zostaje zatrzymany, jeśli kontuzjowany zawodnik musi zostać opatrzony.
 • Zegar jest zatrzymywany, gdy drużyny zmieniają pozycje (drużyna atakująca przechodzi do obrony, drużyna broniąca przechodzi do ataku).
 • Sędzia zatrzymuje czas w przypadku przerwy reklamowej.
 • Czas jest automatycznie zatrzymywany w drugiej i czwartej kwarcie, jeśli do końca meczu pozostały choćby 2 minuty (dwuminutowe ostrzeżenie).

Punktacja w footballu amerykańskim

 • Przyłożenie (touchdown) : 6 punktów – akcja, w której zawodnik przenosi piłkę do strefy punktowej przeciwnika lub otrzymuje podanie w powietrzu (podanie od swojego rozgrywającego) w strefie punktowej. Po zdobyciu przyłożenia drużyna ma możliwość zdobycia punktu ponownie. Rozgrywany jest z linii 2 jardów, a drużyna może zdobywać punkty na dwa sposoby:
 • Podwyższenia (conversions) – 2 punkty – drużyna ma jedną próbę (down), aby przeprowadzić grę i zdobyć przyłożenie (wykop na bramkę lub przeprowadzenie akcji dołem do przyłożenia).
 • Extra point – 1 punkt – onside kick.
 • Field goal (kop na bramkę) – 3 punkty – kopnięcie z ziemi w bramkę wykonane z dowolnego miejsca na boisku.
 • Safety (zagranie bezpieczne) – 2 punkty – Jest to sposób na zdobycie punktów przez zawodnika broniącego. Jest to podanie zawodnika atakującego, który ma piłkę we własnej strefie. Ma to miejsce również w sytuacji, gdy drużyna atakująca wykonuje punt, a piłka zostaje zablokowana przez drużynę broniącą i ląduje w ofensywnej strefie punktowej.

Kamil

Od 2002 roku interesuje się zakładami bukmacherskimi. Wtedy właśnie postawiłem swój pierwszy kupon u naziemnego bukmachera. Zainteresowanie trwa do dziś dzień i obejmuje takie zagadnienia jak statystyki, prawdopodobieństwa, różnice w dyscyplinach sportu, wpływ czynników na wyniki meczów, jak również poszukiwanie błędów w kursach bukmacherskich.

AKTUALNE POSTY