Aerobik jako Sport – Na Czym Polega


Aerobik to ćwiczenia fitness przy muzyce, których celem jest rozwój układu krążenia, zwiększenie poziomu wytrzymałości i wydolności organizmu. Pozytywnie wpływa na funkcjonowanie i strukturę układu mięśniowo-szkieletowego oraz ma pozytywny wpływ na system nerwowy. Aerobik wywodzi się z USA i szybko rozprzestrzenił się na cały świat. W szerszym znaczeniu słowo aerobik jest czasem używane w odniesieniu do niektórych innych form ćwiczeń aerobowych, takich jak spinning. Sportowa forma aerobiku nazywana jest aerobikiem sportowym.

Ćwiczenia aerobowe

Podstawą wszystkich form aerobiku jest to, że wykonywane w nich ćwiczenia wykonywane są z umiarkowaną intensywnością, bez zaciągania długu tlenowego – jest to ćwiczenie aerobowe. Regularne ćwiczenia aerobowe trwające co najmniej 20, a najlepiej 50-90 minut mają korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, układ oddechowy (zwiększają pojemność płuc), układ mięśniowo-szkieletowy (ruchomość i wzmocnienie stawów), zmieniają metabolizm i mają pozytywny wpływ na psychikę.

Aerobik dla szerokiej publiczności

Na jednostkę ćwiczeniową trwającą 45-60 minut wybierane są proste ćwiczenia, które wykonywane są w optymalnym tempie i bez przerw. Ćwiczenia prowadzone są przez instruktora fitness, który układa choreografię zajęć i czuwa nad prawidłowym wykonaniem każdego ćwiczenia. Składają się one z podstawowych ruchów, które są podzielone na dwie kategorie:

  • low impact – ćwiczenie, w którym jedna stopa pozostaje w kontakcie z podłożem;
  • high impact – ruchy skokowe, w których ciało w ogóle nie dotyka podłoża podczas części ćwiczenia, są obecnie ograniczone ze względu na zwiększone obciążenie stawów.

Zalecana forma zajęć aerobiku obejmuje rozgrzewkę i stretching (rozciąganie), blok ćwiczeń aerobowych, wyciszenie, ćwiczenia wzmacniające i końcowe rozciąganie.

Szczególną formą aerobiku, którą można zaliczyć do aerobiku dla społeczeństwa, są ćwiczenia domowe na zajęciach telewizyjnych. Według danych z 1999 roku jedna czwarta czeskiej populacji, głównie kobiety, uczęszczała okazjonalnie na zajęcia aerobiku.

Sprzęt do ćwiczeń

Jedną z najpopularniejszych pomocy wykorzystywanych na zajęciach aerobiku jest stopień – przenośny stopień o wysokości 10-30 centymetrów. Użycie stopnia zwiększa obciążenie grup mięśni nóg i ogólnie zwiększa ogólny wydatek energetyczny, nawet przy zwykle niższym tempie muzyki towarzyszącej. Powstał on na bazie oryginalnych ćwiczeń rehabilitacyjnych po operacji kolana. W aerobiku można też używać różnych hantli, pełnych piłek, drążka zwanego fit bar, gumek itp.

Inne formy aerobiku

Obecnie istnieje wiele rodzajów aerobiku, które wykonywane są przy akompaniamencie muzycznym. Ten ostatni łączy w sobie wszystkie te działania, choć ich treść jest diametralnie różna. Niektóre ćwiczenia zawierają kroki taneczne, elementy walki, ćwiczenia z gimnastyki, ale też jogi itp. Postaramy się wymienić kilka z nich dla porównania.

  • Step aerobik – podstawą ćwiczenia jest stąpanie po stopniu lub sprężystym plastikowym stopniu
  • Dance aerobik – forma klasycznego aerobiku wykorzystująca kroki taneczne
  • Body styling, klasa P – ćwiczenia siłowe mające na celu kształtowanie mięśni
  • Funky aerobik – aerobik z wykorzystaniem ruchów tanecznych w stylu funk
  • Kick box aerobik, Tae bo – ćwiczenia wykorzystujące elementy sztuk walki
  • Aqua aerobik – ćwiczenia wykonywane w wodzie
  • Fit ball – ćwiczenia na dużych piłkach
  • Spinning – trening wykonywany na specjalnym rowerze stacjonarnym[3].

Aerobik zawodowy / turniejowy

Aerobik turniejowy to aerobik dostosowany do warunków rywalizacji. Przeznaczony dla elitarnych sportowców, jest sportem dla pojedynczych osób, par, trójek i małych drużyn i charakteryzuje się wysokim poziomem wysiłku, wymagającym ćwiczeń siły, zwinności i mobilności. Zawody w aerobiku sportowym mają swój szczyt w Mistrzostwach Świata. Istnieją różne rodzaje zawodów w aerobiku sportowym, takie jak single (indywidualne), trio (trójki), step i grupa. Dyscyplinami o mniejszym stopniu trudności są tzw. kategorie sprawnościowe, przeznaczone dla większych drużyn, również z wykorzystaniem stopnia.

Formą wyczynową jest również wyczynowa klasa mistrzowska, która przypomina zajęcia aerobiku prowadzone przez uznanego instruktora (to jest istota terminu klasa mistrzowska), ale w której jury wybiera awangardę podczas każdej rundy według wcześniej ustalonych kryteriów.

Historia Aerobiku

Początków aerobiku należy upatrywać w pracy Amerykanina Kennetha Coopera, który w 1968 roku opublikował książkę Aerobics. Jacke Sorensen przypisuje się zasługę dodania elementów tańca do ćwiczeń aerobowych. Zainteresowanie ćwiczeniami aerobowymi wzrosło dzięki aktywnemu udziałowi aktorki Jane Fondy, która wypuściła serię kaset wideo z programami ćwiczeń aerobowych. W latach 80 nastąpił kryzys w aerobiku, spowodowany z jednej strony negatywnym wpływem najbardziej rozpowszechnionej formy aerobiku na układ mięśniowo-szkieletowy (zwłaszcza stawy), a z drugiej strony pojawieniem się wielu wyspecjalizowanych i ulepszonych wersji, które nie były odpowiednie dla ogółu społeczeństwa. Dziś jednak ćwiczenia aerobowe w różnych formach nadal są bardzo popularne.

Kamil

Od 2002 roku interesuje się zakładami bukmacherskimi. Wtedy właśnie postawiłem swój pierwszy kupon u naziemnego bukmachera. Zainteresowanie trwa do dziś dzień i obejmuje takie zagadnienia jak statystyki, prawdopodobieństwa, różnice w dyscyplinach sportu, wpływ czynników na wyniki meczów, jak również poszukiwanie błędów w kursach bukmacherskich.

AKTUALNE POSTY