zaklad na ilosc kartek w meczu

zaklad na ilosc kartek w meczu